Behandling

Behandlingsprinciper

Dr Enby behandlar alla typer av kroniska sjukdomar. Utgångspunkten i all behandling är den forskning som visar att mikrobiologisk växt - infektion - orsakar sjukdom (Se Forskning). Fokus sätts alltså inte på symptombilden utan på den mikrobiologiska växten - sjukdomsorsaken - som är i stånd att framkalla olika symptombilder. Behandlingen syftar alltså till att bekämpa symptomens orsak och undvika att på ytan kamouflera symptombilden.

Läs mer