Erik Enbys Naturhälsa

Välkommen till Erik Enbys introduktionssida. På denna sida presenteras Enbys forskning kort sammanfattat, men för detaljerad läsning av forskningsarbetet kommer du att vidarebefordras till hans artiklar och uppsatser på enby.se.
Större delen av sitt yrkesverksamma liv har Dr Enby ägnat sig åt fenomenet kronisk sjukdom för att förstå dess ursprung och orsak och på grundval av detta tillhandahålla bästa möjliga terapi. Resultaten är kontroversiella.

Forskning

I drygt 30 års tid har Dr Enby försökt få svar på frågan genom blodmikroskopering och blodanalys av tusentals patienter med alla typer av kroniska sjukdomar.

Behandling

Dr Enby behandlar alla typer av kroniska sjukdomar. Utgångspunkten i all behandling är den forskning som visar att mikrobiologisk växt - infektion - orsakar sjukdom.

Kontakta mig